Nakládání s daty ve Flempu

Livispace s.r.o. se zavazuje chránit vaše soukromí a udržovat všechny informace od vás obdržené v tajnosti. Zná Zákon o ochraně osobních údajů a respektuje ho.

Jako většina webových aplikací, Flempo sbírá informace, které webové prohlížeče a servery běžně dávájí k dispozici, jako například typ prohlížeče, jazykové nastavení, stránka, ze které jste na Flempo přišli, datum a čas každého požadavku apod. Flempo také může sbírat informace o chování svých uživatelů. Flempo používá technologii zvanou "cookies" jako součást běžné procedury ke sledování vzorků chování svých uživatelů. Cookie je datový element, který Flempo odešle vašemu prohlížeči a který je pak uložen ve vašem systému. Takto posbírané informace mohou být použity k vaší identifikaci, dokud si nezměníte nastavení prohlížeče.

Důvod sběru těchto informací je pouze snaha lépe porozumět tomu, jak návštěvníci Flempa tuto aplikaci používají. Tato data jsou zpracovávána statisticky, neslouží ke sledování jednotlivců. Jednou za čas mohou být zvěřejněny souhrné reporty z těchto dat získané, například ve formě publikování zprávy o trendech v používání aplikace.

Návštěvníci, kteří si ve Flempu vytvoří účet, jsou požádáni o uvedení svého jména a e-mailové adresy. Ti, kteří provádějí dalších transakce jsou požádáni o poskytnutí dalších informací, především osobních a finančních nezbytných k dokončení těchto transakcí. V každém případě jsou vyžadovány pouze informace pro tyto transakce nezbytné.

Potenciálně identifikující a identifikující informace mohou být zpřístupněny pouze těm zaměstnancům, spolupracovníkům a partnerským firmám, kteří

  1. potřebují znát takové informace, aby je mohli zpracovat za Jana Kubra nebo poskytovat služby na stránkách Jana Kubra a
  2. kteří souhlasili s nevyzrazením těchto informací.

Livispace nikomu nepronajme nebo neprodá potenciálně identifikující a identifikující informace. Kromě případů uvedených výše, takové informace budou prozrazeny jenom v případech, kdy to budou požadovat orgány činné v trestním řízení.

Livispace vám může občas zaslat e-mail, ve kterém vás bude informovat o nových funkcí nebo žádat o zpětnou vazbu.

Ačkoliv zásadní změny tohoto dokumentu jsou nepravděpodobné, Livispace ho může občas změnit dle vlastního uvážení. Livispace doporučuje všem návštěvníkům a uživatelům, aby tento dokument často kontrolovali, nezměnil-li se. Pokud budete Flempo používat i po změně tohoto dokumentu, je to chápáno jako váš souhlas s jeho novým zněním.