Podmínky služby Flempo

Podmínky jsou zde, aby ochránily mě a všechny slušné uživatele před záškodníky a vykuky. Se slušnými lidmi se vždy nějak dohodnu.

Užíváním webových stránek flempo.cz nebo flempo.com (dále jen "Služba"), služby poskytované Livispace s.r.o. (IČO: 28513240, Praha 6, Střešovice, Hládkov 920/12, PSČ 16900), souhlasíte s následujícími podmínkami ("Podmínky služby").

Livispace si vyhrazuje právo občasně aktualizovat a měnit Podmínky služby bez upozornění. Jakékoliv modifikace Služby, které rozšíří stávající Službu podléhají stejným Podmínkám služby. Používání Služby i po těchto změnách je chápáno jako souhlas s nimi.

Obecné podmínky

 1. Používate Službu na vlastní riziko. Služba je poskytována "tak, jak je" a "tak, jak je dostupná".
 2. Jste zodpovědní za udržování údajů o svém účtu v tajnosti. Livispace nebude zodpovědný za žádná poškození či chyby, které mohou vést k prozrazení údajů o vašem účtu, včetně hesla.
 3. Účty vytvořené za použitím automatických metod nejsou povoleny.
 4. Zavazujete se, že jste, kdo říkáte, kdo jste. Jméno a e-mail zadaný při registraci musí být pravé.
 5. Každý účet je vázán na jednu osobu. Sdílet účet není dovoleno.
 6. Jste zodpovědní za všechnu svou aktivitu a obsah, který do Služby zadáte. Nesmíte používat Službu k ničemu, co by bylo v rozporu se zákony ČR.
 7. Technická podpora je zaručena pouze členům týmů, za které byl zaplacen poplatek.
 8. Není dovoleno vytvářet zaplacené týmy pro třetí osobu, které s vámi nejsou přímo pracovně svázány.
 9. Souhlasíte, že nebudete přeprodávat, duplikovat, reprodukovat ani zneužívat žádnou část Služby bez výslovného písemného povolení od Jana Kubra.
 10. Livispace může, ale není povinný, odstranit jakýkoliv obsah a účty, které podle jeho vlastního uvážení obsahují obsah pro Službu nevhodný, nevyjímaje obsah, který je v rozporu se zákonem.
 11. Nesmíte do Služby umisťovat žádný nevyžádaný obsah. Nesmíte umisťovat do Služby ani žádné viry a vůbec kód, který by Službu jakkoliv poškozoval.
 12. Pokud měsíčně mezi vámi a Službou proteče více než 300 MB dat nebo váš datový přenos výrazně překročí běžné hodnoty (určováno výhradně Janem Kubrem) nebo jiných zákazníků Služby, Livispace si vyhrazuje právo okamžitě váš účet deaktivovat.
 13. Livispace nezaručuje, že (i) Služba naplní vaše specifické požadavky, (ii) Služba bude provozována nepřetržitě, bezpečně ani bezchybně, (iii) údaje ze Služby získané budou přesné a důvěryhodné (iv) kvalita všech produktů, služeb, informací a ostatních materiálů obdržených pomocí Služby naplní vaše očekávání a (v) že všechny chyby Služby budou opraveny.
 14. Výslovně souhlasíte, že Livispace není zodpovědný za žádná přímá, nepřímá, náhodná či trvalá poškození, včetně, ne však výhradně, snížení zisku, pověsti, výhod, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když byl Livispace upozorněn na možnost takových ztrát) způsobených: (i) používaním nebo nemožnosti používání Služby, (ii) náklady na dodání nebo nahrazení zboží nebo služeb vyplývajících z jakéhokoliv zboží, dat, informací nebo služeb obdržených neob zpráv obdržených nebo transakcí vložených do skrz nebo ze Služby, (iii) neoprávněným přístupem k nebo změně dat, (iv) prohlášením nebo postojem jakékoliv třetí strany ke Službě nebo (v) jinou záležitostí služby se týkající.
 15. Neschopnost Jana Kubra vykonat kroky nebo vynutit dodržení těchto Podmínek služby nemůže být chápano jako zřeknutí se práva takto učinit. Podmínky služby stanovují dohodu o používání Služby mezi vámi a Janem Kubrem a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání (včetně jakékoliv předchozí verze Podmínek služby).

Podmínky pro platby, vrácení peněz, navýšení a snížení tarifu

 1. Za službu můžete zaplatit bezhotovostním převodem nebo systémem PayPal. V druhém případě potřebujete mít platný PayPal účet. Tarif Zdarma žádnou platbu nevyžaduje.
 2. Jakýkoliv placený tarif lze zahájit 30-denním obdobím, kdy je Služba zdarma. Po uplynutí této lhůty je nutné provést platbu, jinak bude váš tarif snížen na tarif Zdarma. Zkušební měsíc je možné každým uživatelem využít jen jednou.
 3. Navýšení z tarifu na jakýkoliv jiný tarif ukončí váš zkušební měsíc. Budete vyzváni k zaplacení okamžitě při navyšování tarifu. Pokud zaplatíte bezhotovostním převodem, nebude váš tarif navýšen okamžitě, ale až poté, kdy je platba obdržena.
 4. Službu si můžete předplatit na jeden, tři, šest nebo dvanáct měsíců. Jakmile je platba odeslána, nelze ji vrátit. Žádné platby nelze vrátit za část měsíce, jeden či více měsíců, navýšení či snížení nebo za měsíce, kdy nebyla služba používána, ale účet byl aktivní.
 5. Pokud změníte tarif během období, které bylo předplaceno, zbylá částka bude odečtena z vaší nové platby.
 6. Žádné poplatky neobsahují daně a je vaší zodpovědností všechny potřebné daně uhradit. Livispace není plátce DPH.
 7. Nebudete moci snížit svůj tarif, pokud překračujete omezení tarifu, na který chcete přejít. Je vaší zodpovědnostní nejprve smazat obsah ze Služby tak, aby byly limity splněny.
 8. Snížení tarifu může způsobit ztrátu obsahu, funkcionality nebo kapacity vašeho účtu. Rozumíte tomu a souhlasíte, že Livispace není zodpovědný za takové ztráty.

Ukončení a zrušení

 1. Nemůžete sami zrušit svůj účet. Pokud chcete svůj účet zrušit, požádejte o to prostřednictvím požadavku na podporu. Jakmile je váš účet zrušen, všechny informace asociovány k vašemu uživateli (informace o účtu, úkoly, týmy, atributy úkolů a možné další) budou smazány a nemohou být obnoveny.
 2. Livispace si vyhrazuje právo, podle svého vlastního uvážení, pozastavit nebo zrušit váš účet a znemožnit budoucí používání Služby. Takový úkon bude znamenat znemožnění přístupu k věškerým datům Služby. Livispace si vyhrazuje právo toto učinit komukoliv a kdykoliv.

Modifikace Služby a poplatky

 1. Livispace si vyhrazuje právo modifikovat, pozastavit nebo přerušit provozování Služby kdykoliv a bez upozornění.
 2. Livispace si vyhrazuje právo změnit měsíční poplatky s 30 denním upozorněním. Změny poplatků mohou být uveřejněny na Službě nebo na stránce Flempa (http://flempo.cz).
 3. Livispace nemá povinnost vůči vám nebo jakékoli jiné třetí straně činit jakékoliv modifikace, změny ceny, pozastavení či ukončování poskytování Služby.

Autorské právo a vlastnění obsahu

 1. Livispace si nevyhrazuje žádné vlastnické právo materiálu, který do služby vložíte. Veškeré vložené údaje zůstávají vaše. Pokud nicméně prohlásíte některé údaje za veřejné nebo omezeně sdílené, budou přístupné podle toho, jak jste uvedli.
 2. Livispace nekontroluje obsah před jeho vložením, nicméně Livispace a jím pověřené osoby si vyhrazují právo odstranit dle vlastního uvážení jakýkoliv obsah dostupný skrz Službu.